• Hotline: 0913868789
  • Email: aloyeal.design@gmail.com
  • Giờ làm việc: 08:00-17:00

BAN THỊ TRƯỜNG

Bùi Thị Ngọc Nhớ

Trưởng ban thị trường

NGUYỄN NGUYỄN NHƯ TUỆ

Chuyên viên hành chính nhân sự

Đặng Quốc Lynh

Chuyên viên kỹ thuật

Trần Công Danh

Chuyên viên kỹ thuật

Tham gia cùng chúng tôi?

Gửi hồ sơ

BAN THU MUA

Từ Lê Thanh Như

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Thu Cúc

Chuyên viên kế toán công nợ

Nguyễn Minh Kiệt

Chuyên viên vật tư

Nguyễn Thanh Tuấn

Trưởng Phòng QS

BAN SẢN XUẤT

Phan Như Ý

Trưởng Phòng Thiết Kế

Lê Đắc Phú

Kiến trúc sư

Lê Phú Cường

Kiến trúc sư

Đào Thị Lê Na

Kiến trúc sư

Vũ Hoài Tâm

Họa viên

Nguyễn Thanh Tâm

Kiến trúc sư

Mai Linh Nguyện

Giám sát

Mọi khó khăn sâu sắc đều mang sẳn trong mình giải pháp . Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghỉ để tìm ra nó

Nguyễn Văn Mỹ

Giám sát

Phạm Thanh Tùng

Giám sát

Tham gia cùng chúng tôi?

Gửi hồ sơ