24
Th3

Cuộc Họp Triển Khai Định Hướng 2020

2020 một năm có nhiều biến động sảy ra, với những biến động này Ban lãnh đạo đã nêu cao tinh thần đoàn kết sức mạnh với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, với chiến lược vươn xa ra thế giới trong kế hoạch dài lâu.

CUỘC HỌP TOÀN CÔNG TY TRONG TÂM DỊCH CORONA

Các thành viên trong Ban lãnh đạo đã lắng nghe ý kiến của quản lý, ban nhằm thông qua Nội quy – pháp chế quy định của công ty. Thiết lập nên nét văn hóa và xây dựng tính chuyên nghiệp riêng cho công ty.

BÁO CÁO VÀ TRANH LUẬN ĐỊNH HƯỚNG 2020

Bên cạnh việc báo cáo tình hình kinh doanh nhằm đưa ra phương hướng hoạt động cho năm 2020, Ban lãnh đạo đã đưa ra những phương hướng và những nội dung bổ sung, sửa đổi trong nội quy, quy chế công ty.

NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY NHẤT TRÍ VỚI HOẠT ĐỘNG 2020

Kết thúc cuộc họp, Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên công ty đã biểu quyết nhất trí với phương hướng hoạt động 2020 cũng như thể hiện tinh thần quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu. Chung tay đồng lòng, tích cực vì sự thịnh vượng của mỗi cá nhân và sự phát triển chung. Chắc chắn rằng, với sự đoàn kết và quyết tâm cao này, năm 2020 sẽ là một năm nhiều thắng lợi, nhiều thành công của ALOYEAL và tập thể nhân viên toàn Công ty.