Giáo Xứ Tân Thái Sơn

Chủ đầu tư Cha cố Giuse Maria Đinh Cao Tùng
Vị trí 1 Hoàng Văn Hoè, P.Tân Quý, Q.Tân Phú

Share: