Nhà Phố

Chủ đầu tư Kiều Đức Tuấn
Vị trí Đường 29,Ấp Tân
Tiến, Xã tân thông hội,
Huyện Củ chi, TP.HCM

Diện Tích 192 m2

Share: