• Hotline: 0919120788
  • Email: aloyeal.design@gmail.com
  • Giờ làm việc: 08:00-17:00

Quần Thể Đảo Trung Tâm

Chủ đầu tư Cty Thiết Kế Xây Dựng Aloyeal
Vị trí Huyện Lắk – Tỉnh Đắk Lắk
Diện tích 5 ha

Share: