N28 – LOVERA PARK

Chủ đầu tư Hoàng Thị Hội
Vị trí N28 LOVERA PARK – Phong Phú – Bình Chánh
Diện tích 140m2

Share: