Rạp Xiếc

Chủ đầu tư Anh Lộc
Vị trí Suối Tiên
Thiết kế KTS Lê Quí Thọ
Giám sát KS Phạm Thanh Tùng

Share: