Văn phòng Microsoft

Chủ đầu tư Tô Thụy Diễm Quyên
Vị trí 33-35-37 Đường 41 , P.Tân Phong , Q7
Diện tích 49m2

Share: