09
Th5

Lớp Học Kinh Doanh Từ Lãnh Đạo

Vẫn biết rằng con đường kinh doanh của mỗi cá nhân, tổ chức chưa bao giờ là dễ dàng; nhưng tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thì luôn được nuôi dưỡng trong con người của từng bạn trẻ. Vì vậy, những nhu cầu, mong muốn được trao dồi thêm kiến thức của các thành viên Aloyeal đã tạo ra lớp học kinh doanh tại văn phòng Aloyeal.

Các học viên đang thảo luận tính huống

MỤC TIÊU:
Khóa đào tạo hướng đến mục tiêu: trang bị cho các bạn một bức tranh toàn cảnh về khởi nghiệp. Đào tạo trong 4 giờ: giúp luồng suy nghĩ & tư duy của học viên không bị ngắt quãng. Lãnh đạo luôn theo sát và góp ý từng ý tưởng và làm việc nhóm …

Không ngừng thảo luận và đưa ra ý kiến của từng nhóm

Giá trị từ Khóa đào tạo:
Các giá trị lớn nhất mang lại cho từng bạn: Khả năng vận dụng và phát huy lợi thế cạnh tranh từ kiến thức bản thân. Bên cạnh công việc kinh doanh công ty cũng luôn quan tâm, chú trọng đến việc đào tạo cho các nhân viên bằng cách liên tục tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng nhằm củng cố kiến thức cũng như tạo điều kiện để các bạn có cơ hội được tiếp xúc với thực tiễn, tích lũy được những kinh nghiệm quý báu.

Đại diện nhóm trình bày ý kiến của mình
Công tác chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho buổi học
Không những chỉ học mà lớp học còn được ăn uống
Vinh danh những học viên xuất sắc
Hết tết vẫn còn được lì xì

Buổi học kết thúc với nhiều kỷ niệm và kiến thức kinh doanh, ngoài ra tạo nên sự gắn kết tập thể, tinh thần làm việc nhóm của các phòng ban.