Cửa hàng Gạo AAN

Cửa Hàng Gạo

Chủ đầu tư Cửa Hàng Gạo
Vị trí Quận 2
Diện tích 85
Thiết kế KTS Đào Thị Lê Na
Giám sát KS Nguyễn Văn Mỹ

Share: