29
Th7

Quán cafe Việt Nam được đề cử giải tòa nhà của năm

Quán cafe Indochine tại Kontum, Việt Nam cùng 70 tòa nhà khác được trang AirchDaily lựa chọn cho giải thưởng tòa nhà của năm. Dù có kiến trúc hoàn...

Xem thêm