13
Th4

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp: Quan trọng hay không?

“Văn hóa doanh nghiệp” là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp phát triển lâu bền.

Tại Việt Nam, khi mà đa số là sự tự phát doanh nghiệp, ít người lên kế hoạch cụ thể, vì các lãnh đạo dành nhiều thời gian cho việc kiếm tiền để tồn tại mà quên mất rằng mình chưa có sự chuẩn bị cho con đường lâu dài.

Người tin tưởng vào văn hóa công ty họ đang làm việc, sẽ theo bạn dài lâu. Ngược lại, người không phù hợp sẽ nghỉ rất nhanh. Đó là giá trị của một công ty có văn hóa mạnh.

Tại sao xây dựng văn hóa khó, vì nó đòi hỏi ban lãnh đạo công ty cần nhất quán giữa nói và làm, giữa văn hóa xây dựng và cách quản lý.

Thông minh là ngay từ những ngày đầu mới lập doanh nghiệp, hãy xác định kiểu văn hóa mà bạn muốn làm nền tảng cho mọi chuẩn mực trong tổ chức.

Để làm nền móng cho hoạt động văn hóa doanh nghiệp , Lãnh đạo Công ty Aloyeal đã sáng lập và nghiêm túc đưa ra văn hóa riêng của mình đó là:

3T và 4C

3T: Tự Tin, Tôn Trọng, Trách Nhiệm

4C: Chân Thành, Chất Lượng, Chính Xác, Chu Đáo

Văn hóa 3T và 4C là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp phát triển lâu bền. Một công ty có văn hóa mạnh, dựa trên mục tiêu, tầm nhìn và chiến lược sẽ giúp cho nhân viên và khách hàng cảm nhận được rõ ràng tính cách của doanh nghiệp. Từ đó, nhân viên sẽ yêu quý và tự hào về công ty hơn, sẵn sàng nỗ lực, cống hiến hết mình, cũng như khách hàng có sự an tâm để gửi gắm trọn vẹn niềm tin cho doanh nghiệp.